Súťaž

banner

Dizajnérska súťaž OMS 2013

Navrhni svietidlo, aké svet nevidel!

OMS, spol. s r.o. v spolupráci so Slovenským centrom dizajnu vyhlasujú verejnú celoštátnu súťaž na ideový návrh nových dizajnov svietidiel a konceptov ovládania svietidiel v budúcnosti.

V každej súťažnej kategórii bude najlepší návrh vybraný porotou, odmenený finančnou čiastkou 500,- €.

Odovzdanie prihlášok: 1. 8. 2013

Details »