Diplomová práca

Záhradkári (4)

Laura Štorcelová

Abstrakt:

Cieľom diplomovej práce je popísať, z pohľadu scénografa, proces tvorby troch inscenácií v časovom horizonte jeden a pol roka.

Details »