Kniha

Milan Čorba: Kultúra a civilizácia.

Milan Čorba: Kultúra a civilizácia.

Najpredávanejšie knihy v sieti predajní Artfórum za rok 2015

Najpredávanejšou knihou z produkcie Centra umenia a vedy VŠMU v sieti predajní Artfórum za rok 2015 sa stala kniha Milana Čorbu Kultúra a civilizácia.

Milan Čorba: Kultúra a civilizácia. Študijné texty.

Kniha profesora Milana Čorbu, Kultúra a civilizácia , študijné texty predstavuje súbor vybraných tém, ktoré si pripravoval v rámci prednášok k predmetu Hmotná a duchovná kultúra na Katedre divadelného manažmentu na Divadelnej fakulte Vysokej školy múzických umení v Bratislave. Samotné prednášky väčšinou ponímal ako otvorenú diskusiu s cieľom ponúknuť orientáciu v tom, čo „bolo“ a „je“. Nemali ambíciu fungovať ako odborný materiál, skôr ponúknuť špecifický myšlienkový svet, ktorý kultúru formuje, alebo ju prinajmenšom reflektuje. Otvorená komunikácia tvorila základ priebehu prednášok a dovoľovala okamžitú reakciu. Takýto spôsob následne prof. Čorbovi dovolil, aby nepostupoval chronologicky, ale ako tvorivý umelec, ktorý jednoducho pátral po kontexte tvorby, tvorbe iných a tiež vlastne aj svojej. To mu umožňovalo postupovať slobodnejšie, používať netradičnú formu, a zároveň, bez rozsiahleho zdôvodňovania, klásť provokatívnejšie otázky, než si môže dovoliť humanitný bádateľ, ktorý sa jednoznačne drží „štandardných“ vedeckých metód.

Veríme, že si texty nájdu svojich čitateľov nielen medzi poslucháčmi Divadelnej fakulty, pre ktorých boli primárne určené, ale že oslovia aj iných mladých ľudí, ktorí majú potrebu zorientovať sa v „duchovných oblastiach“.

Knihu je možné kúpiť v sieti predajní Artfórum alebo za zvýhodnených podmienok pre študentov v Centre umenia a vedy VŠMU na Ventúrskej 3.

PQ 2015 – Exposition Nomination

PQ2015-VSMU

NOMINATION FOR GOLD MEDAL

PQ 2015 Best Exposition in the Student Section

Gold Medal PQ 2015 for Best Exposition in the Student Section:

Finland: The Other Side

Nominated:

Slovakia: The Aura of Scenography

Russia: Do you want to speak bad English with us about art?

Details »

PQ 2015 – Exposition

PQ2015 – Exposition of The Academy of Performing Arts Bratislava

EXPOSITION “AURA OF SCENOGRAPHY”

Student Section PQ2015

Aura of Scenography

“Aura” is the key word of my PhD research. This term has already been used before in the work of philosopher Walter Benjamin as well as in the work of theorist and architect Peter Eisenman. In my research I define “aura” as the concept/ essence/ base of scenography. Every scenographer (consciously or unconsciously) forms the answer to the questions “What is a scenography” and “What is its aura” while creating the scene. Pragmatists could call it the original style of the Artist. In this short text I am not trying to persuade you or explain my theory. The only thing I want is to show you the importance of my research.

How does aura arise? Aura is present in every piece of art. It is created by its author during the process of creation. It is a key to author´s way of thinking about scenography, his way of seeing the world, his taste, education etc. It is the sign of work’s authenticity as well as of author’s honesty. It seems unnecessary to be dealing with aura in particular, because it does arise or does not arise anyway. And that is true.

I started to be dealing with aura purely for my personal reasons. I wanted to legitimize my whole creative work as “ascenographic”. While I am designing architecture, scenography in theatre, movies and various events, as well as by designing interiors and graphics, I apply the same individual method tomy work. Let’s say it is scenographic method of work. Then everything what I do could be called a scenography. I would own a method of how to work “in a scenographic way” and I could even start to be teaching it.

But instead of “producing” new scenographers, I would be “producing” only the copies of myself. Because it was not my answer, but my question that helped me to become a scenographer.

The research of education in scenography at KS VSMU as well as the searching for aura as the important part of this research. The confrontation of auras from the past, present and future can be found in the premises of Kafka’s house. What is actually a scenography?

It’s a political game, and what will be installed… is now unclear like the weather at that time. The beginning of summer.

Ing. arch. Mgr. art. Michal Lošonský – curator of the exposition

Details »

PQ 2015 – Exposition Preparation

PREPARATION PROCESS

Student Section PQ2015 VŠMU

“Aura of Scenography”

AUTHORS:

Department od scenography VŠMU Masters degree (supervision prof. J. Ciller)
Karolína Kamenská, Ján Husár, Martina Rusnáková, Gabriela Timoránszka
/ resources, context, conception

Mária Stanko (Puppetry scenography and technology)
/ main idea of the exposition

Teo Kuhn (filmmaker, director)
/ video

Lenka Novosedlíková (music componist)
/audio

Peter Čanecký, Jan Kocman, Oleg Fintora, Ivana Macková, Gabika Paschová, Jan Ptačin, Ondrej Zachar, Michal Lošonský, (JaOnMi CreatureS), Zuzana Stranovská, Svetlana Waradzinová, Blanka Páleníková
/ concepts & managing team

Michal Lošonský
/curator

 

PQ 2015

MKSR

Hello Quadrennial!

WITH FINANCIAL SUPPORT OF THE MINISTERY OF THE SLOVAK REPUBLIC
AND VSMU INTERNAL GRANT PROGRAMME SYNERGIA

 

PQ 2015 – Department of Puppetry – Graduates

Graduates-Department_of_Scenography-and-Puppet_scenography-Bratislava-2012

GRADUATES

Puppetry scenography and technology

Details »

PQ 2015 – Department of Puppetry – Teaching staff

TEACHING STAFF

Puppetry scenography and technology

 • PROF. ANNA CIGÁNOVÁ – PODOBOVÁ
 • ING. ARCH. MARKÉTA PLACHÁ
 • MGR. ART., ING. ARCH. JÁN PTAČIN, ARTD.
 • MGA. PETER ČISÁRIK
 • MGA. MIROSLAV DUŠA
 • MGA. EVA FARKAŠOVÁ
 • MGR. ART. JOZEF KURINEC
 • Mgr. art. Barbora Zamišková, ArtD.
 • PhDr. Tomáš Surý, ArtD.
 • Mgr. art. Eva Hasalová
 • Prof. Uličiansky
 • Prof. Ida Hledíková, PhD
 • Mgr. art. Peter Palik, ArtD.

Details »

PQ 2015 – Department of Puppetry – Core subjects

Puppetry scenography - Material Object Mass (2)

CORE SUBJECTS

Puppetry scenography and technology

Details »

PQ 2015 – Department of Puppetry – About

Puppetry scenography - Theatre in Nontheatre (2)

DEPARTMENT OF PUPPETRY

The Department of Puppetry of the Academy of Performing Arts in Bratislava was established in 1989. It trains the students in three programmes – Puppetry Directing and Dramaturgy, Puppetry Acting, and PUPPETRY SCENOGRAPHY AND TECHNOLOGY.

Details »

PQ 2015 – Department of Scenography – Graduates

GRADUATES

Department of Scenography

Details »

PQ 2015 – Department of Scenography – Teaching staff

katedra_scenografie_VSMU-pedagogicky_zbor

TEACHING STAFF

Department of Scenography

Details »

PQ 2015 – Department of Scenography – Core subjects

Ateliérové zadanie: Ján Ptačin

CORE SUBJECTS

Department of scenography

Space / Costume / Lighting design

Details »

PQ 2015 – Department of Scenography – Accredited programmes

ACCREDITED PROGRAMMES

Department of scenography

Undergraduate level – study for bachelor’s degree: 2.2.1 visual art
programme: STAGE AND COSTUME DESIGN

Postgraduate level – study for master’s and doctoral degrees: 2.2.4 theatre art,
programmes: THEATRE SCENOGRAPHY

Details »

PQ 2015 – Department of Scenography – About & History

Ladislav Vychodil - Biela Nemoc -1958

DEPARTMENT OF SCENOGRAPHY

History

Two years after the establishment of the Theatre Faculty of the Academy of Performing Arts in Bratislava in 1951, Ladislav Vychodil (on the picture) and Martin Brezina began teaching scenography.

Details »

PQ 2015 – About the faculty – Studies for international students

Bratislava

Centre of the world

INTERNATIONAL STUDENTS

JOIN US AT THEATRE FACULTY

The Theatre Faculty of VŠMU offers for the Exchange students one term stay on the one of the following departments:

DEPARTMENT OF ACTING

Project Chekhov in the Summer Term only.

(The project is created especially for the Exchange student in the fields of Acting includes the Acting, Voice and Movement techniques)

DEPARTMENT OF DIRECTING AND DRAMATURGY

Project Chekhov in the Summer Term only.

(The project is created especially for the Exchange student in the fields of Acting includes the Acting, Voice and Movement techniques)

DEPARTMENT OF THEATRE MANAGEMENT

(with the practical courses in the school theatre LAB)

DEPARTMENT OF THEATRE STUDIES

(please note that the theory courses are in Slovak)

DEPARTMENT OF SCENOGRAPHY

DEPARTMENT OF PUPPETRY

Details »