Projekt — Osobnosti slovenskej scénografie

Osobnosti slovenskej scénografie

Projekt Katedry scénografie VŠMU podporený grantovou agentúrou KEGA MŠVVŠSR 2012 – 2013

 

Ciele projektu:
Globálnym cieľom projektu je dôkladne predstaviť študentom scénografie a príbuzných študijných programov (réžia, dramaturgia, teatrológia, herectvo, manažment) málo zmapovanú tvorbu významných osobností slovenskej divadelnej , televíznej a filmovej scénografie, ktorí pôsobili alebo študovali na VŠMU v Bratislave od jej založenia a s ktorých menami sa spája termín “Bratislavská scénografická škola”.
Čiastkovým cieľom je vydanie textov vybraných prednášok o tvorbe autorov, ktorá nebola doteraz publikovaná v zborníku a sprístupnenie power-pointových prezentácií študentom a odbornej verejnosti.

Charakteristika, opis projektu:
Projekt poskytne študentom a odbornej verejnosti komplexný pohĺad na tvorbu slovenských scénických a kostýmových výtvarníkov od päťdesiatych rokov XX. storočia po súčasnosť. Okrem interných zamestnancov VŠMU sa do neho zapoja externí pracovníci, ktorí sa špecializujú na scénografiu a významní scénickí a kostýmoví výtvarníci, ktorí ho obohatia autentickým predstavením vlastného diela.

Projekt pozostáva z piatich častí:

 1. Výskumná časť: projekt pozostáva z výskumu, zaznamenania, zatriedenia a vytvorenia komplexnej dokumentácie tvorby významných osobností divadelnej, televíznej a filmovej scénografie .
 2. Prednášková časť: pozostáva s cyklu odborných prednášok s ukážkami o tvorbe jednotlivých osobností slovenskej scénickej a kostýmovej tvorby.
 3. Konferenčná časť: pozostáva z analýzy a sumarizácie výskumu aj prednášok s cieľom vyhodnotiť a zaradiť príslušných tvorcov do slovenského a medzinárodného kontextu divadelnej, televíznej a filmovej a alternatívnej tvorby.
 4. Printové a digitálne spracovanie prednáškovej a konferenčnej časti projektu pre potreby výučby.
 5. Výstavná časť: sprístupnenie prierezu výstupov projektu formou inštalácie v priestoroch VŠMU.

 

Aktivity:

 • Rozhovor June 15, 2016
 • Prednáška April 28, 2016 Juraj Steiner Filmový a divadelný maskér V pondelok, 2. mája 2016 o 15:00 sa v miestnosti 4.18 DF VŠMU na Svoradovej ul. uskutoční prednáška pána Juraja Steinera o filmovom a divadelnom maskovaní. Srdečne vás pozývame! Narodil sa v roku 1946 v Bratislave. Vyučil sa na strednej umeleckej priemyslovke v Prahe. V roku 1966 nastúpil do STV, v ktorej strávil ...
 • March 31, 2016 Milan Čorba Vernisáž výstavy a prezentacia publikácie Divadelný ústav Vás srdečne pozýva v predvečer 55. výročia svojho vzniku na vernisáž výstavy slovenskej expozície Pražského Quadriennale scénografie a divadelného priestoru 2015 ODRAZ OBRAZU. MILAN ČORBA autora Borisa Kudličku, ktorá bola na PQ 2015 ocenená Zlatou medailou za divadelnú architektúru.   Vernisáž bude 31. marca 2016 o 16.30 hod. v Dvorane Ministerstva kultúry SR na Nám. SNP 33 v Bratislave. Výstavu ...
 • Info March 21, 2015 Milan Čorba Filmový portrét Dokument o p. prof. Čorbovi v réžii Martina Šulíka bude premietaný v rámci Febiofestu 2015 v nasledujúcich časoch a lokáciách: Bratislava 22.03., 18:45 Kino Lumiére (K2) 25.03., 18:30 FK_35 mm VŠMU 26.03., 15:30 Kino Lumiére (K4) Martin 09.04., 17:30 Kino Strojár (premietanie spolu s ocenenými krátkymi filmami z krajín V4) Viac na http://www.citylife.sk/film/milan-corba
 • Článok March 9, 2015 Kostým musí hercom slúžiť, nesmie vytŕčať prof. Peter Čanecký pre denník Pravda Celý článok nájdete tu: kultura.pravda.sk
 • Pozvánka na výstavu September 17, 2014 Jozef Ciller NA/ČO JE SCÉNOGRAFIA Koncepcia: Jozef Ciller Spoluorganizátor: Divadelný ústav Bratislava Sprístupnenie výstavy: 5. septembra 2014 Výstava potrvá do 5.októbra 2014 Miesto: Salón Nitrianskej galérie, Župné námestie 3, Nitra Viac na webe: Nitrianska galéria Scénografia je desaťboj intelektuálny, výtvarný a divadelný. Stretáva sa literatúra s dramaturgickým rozpitvaním a réžijnou koncepciou. Do hry vstupuje architektúra, dizajn, svetlo, pohyb, hudba, farba, kostým. Nápady, skice, model, technické a výrobné rozkresy, ...
 • Pozvánka June 10, 2014 Val Stražovec Prednáška Prvá zo série prednášok sa uskutoční už najbližší utorok 17.06.2014 o 10:00 v Divadle LAB, DF VŠMU. Srdečne pozývame!
 • Report December 19, 2013 Boris Kudlička Report Dňa 11. novembra 2013 sa v rámci cyklu prednášok Osobnosti slovenskej scénografie predstavil na pôde Katedry scénografie VŠMU svetoznámy slovenský scénograf Boris Kudlička. Prednáškou, resp. diskusiou sprevádzala moderátorka z radov študentov Ema a rámcovali ju vopred pripravené študentské otázky. Hovorené slovo vizuálne dopĺňali projekcie zo súkromného archívu BK a webovej stránky www.kudlicka.info. Prednášky sa zúčastnilo ...
 • Prednáška / diskusia November 5, 2013 Boris Kudlička Dovoľujeme si vás pozvať na stretnutie so svetoznámym scénografom Borisom Kudličkom, ktoré organizuje Katedra scénografie v rámci projektu Osobnosti slovenskej scénografie. Prednáška/diskusia sa uskutoční 11. 11 . 2013 o 11.00 hod. v budove DF VŠMU na Svoradovej 4, miestnosť 418. Ste srdečne vítaní! RSVP: Facebook event >> http://www.kudlicka.info/
 • R.I.P. May 12, 2013 prof. Milan Čorba 1940 — 2013   Česť jeho pamiatke! Milan Čorba sa narodil 26. júla 1940 v Bratislave, študoval na Filozofickej fakulte Univerzity Komenského. Od roku 1984 pôsobil v Slovenskom národnom divadle, spolupracoval aj s divadlami v Prahe, Brne, Martine, Zvolene a Prešove. Vytvoril stovky divadelných a filmových kostýmových návrhov aj pre zahraničie. Od roku 1969 navrhol kostýmy do ...
 • Report February 6, 2013 Katarína Hollá Report Obyčajné decembrové popoludnie 11.12.2013 o 15-tej hodine zmenilo nadšenie z prednášky Kataríny Hollej, kostýmovej a scénickej výtvarníčky, rodáčky z Bratislavy a dcéry známeho slovenského režiséra Martina Hollého. Zo svojím otcom spolupracovala na jedinom projekte, ktorým bol film Zámok v Čechách. Dnes na to veľmi pekne spomína. Svoju tvorivosť v súčasnosti uplatňuje ako v divadelnom tak aj vo filmovom ...
 • Report January 8, 2013 Katarína Štrbová Bieliková Report V priestoroch DF VŠMU sa dňa 3.12.2012 o 9:00 hod. uskutočnila prednáška scénickej a kostýmovej výtvarníčky Kataríny Štrbovej Bielikovej. Obsah prednášky sa venoval najmä súčasnému filmového kostýmu, pretože práve prepojenie filmu a kostýmu je pre Katku oblasťou jej najužšieho záujmu. K tejto oblasti začala inklinovať už počas štúdia na Bratislavskej VŠMU. Celú prednášku ...
 • Foto December 31, 2012 Ďakujeme! Ďakujeme všetkým zainteresovaným za inšpiratívne stretnutia a tešíme sa na pokračovanie v novom roku.  
 • Prednáška December 10, 2012 Katarína Hollá Filmový kostým Pozývame Vás na ďalšiu prednášku z cyklu Osobnosti slovenskej scénografie. Tentokrát nás navštívi kostýmová výtvarníčka Katarína Hollá. Prednáška sa uskutoční v utorok, dňa 11.12.2012 o 15:00 v miestnosti č. 418 — DF VŠMU, Svoradova 4, Bratislava. Scénografiu vyštudovala na pražskej DAMU. Venuje sa prevažne práci kostýmovej výtvarníčky – v súčasnosti má na svojom konte ...
 • Prednáška December 4, 2012 Tomáš Berka Scénografia a filmová architektúra Srdečne Vás pozývame na prednášku výtvarníka, hudobníka, spisovateľa, ale predovšetkým filmového a divadelného architekta Tomáša Berku, ktorá sa uskutoční v rámci cyklu prednášok Osobnosti slovenskej scénografie na Katedre scénografie DF VŠMU. Prednáška sa uskutoční v piatok, dňa 7.12.2012 o 9:00 v miestnosti č. 418 — DF VŠMU, Svoradova 4, Bratislava. Tomáš Berka (1947) Narodil sa v ...
 • Prednáška November 30, 2012 Katarína Štrbová Bieliková Filmový kostým Srdečne Vás pozývame na prednášku kostýmovej výtvarníčky Kataríny Štrbovej Bielikovej, ktorá sa uskutoční v rámci cyklu prednášok Osobnosti slovenskej scénografie na Katedre scénografie DF VŠMU. Prednáška sa uskutoční v pondelok, dňa 3.12.2012 o 9:00 v miestnosti č. 418 — DF VŠMU, Svoradova 4, Bratislava. Viac než dvadsať rokov je mojim hlavným pôsobiskom filmový kostým. Prevažná väčšina filmov, ...
 • Vernisáž November 28, 2012 Výstava scénografa Jozefa Cillera  Vernisáž Divadelný ústav Bratislava a Slovenské národné divadlo pozývajú na vernisáž výstavy Jozef Ciller: Scénografia v divadle divadlo v scénografii, ktorá sa uskutoční v sobotu 1. decembra 2012 o 17.30 hod vo vestibule Činohry novej budovy Slovenského národného divadla v Bratislave. Výstava potrvá do 10. januára 2013. Pri príležitosti životného jubilea významného predstaviteľa moderného ...
Čítajte viac >>

 

Exkurzia

Po divadlách 2.0

Katedra scénografie na cestách

Výlet študentov Katedry scénografie a Katedry divadelného manažmentu po vybraných divadlách a kultúrnych centrách na Slovensku. Všetkým účastným inštitúciám ďakujeme za vrelé prijatie! Koordinácia projektu – Ján Ptačin, Zuzana Stranovská, Zuzana Mrvová, Denis Farkaš. Program: Po divadlach 2.0 – Exkurzia VSMU 2017

Details »

Biela noc – Scéna VŠMU

Biela noc

Inštalácie študentov Katedry scénografie

Inštalácie študentov Katedry scénografie DF VŠMU pripravované v rámci kurzov svetelného dizajnu  a realizované v rámci workshopu sveteného dizajnu pre festival Biela noc (7.10.2017). Koordinácia projektu – Ján Ptačin. Realizačná podpora – PPA CONTROLL, a.s.

Scéna VŠMU – Biela noc Bratislava_2017

Details »

Pozvánka

Technická produkcia divadelných festivalov

Workshop s Katarínou Ďuricovou a Tomášom Morávekom

Milí priatelia, radi by sme vás pozvali na ďalší workhop pred festivalom KioSK.
Tento rok sme ho poňali trochu inak. Koho by zaujímala technická produkcia, hláste sa!

Termín: 25. – 27. 2017 (začiatok v utorok o 10:00, koniec v štvrtok o 14:00)
Miesto: Stanica Žilina – Záriečie
Poplatok za workshop: 50,- / 40,- Eur, členovia siete Anténa bez poplatku
Prihlasovanie na katka@stanica.sk – kapacita obmedzená.

Viac info: Workshop KioSK – Technická produkcia divadelných festivalov

 

Pozvánka

Workshop svetelného dizajnu

s lektorkou Pascale Bongiovanni

Organizátor: Anténa, sieť pre nezávislú kultúru
Termín: 3. – 5. 2. 2017 (začiatok v piatok o 17:00, koniec v nedeľu o 18:00)
Miesto: Záhrada CNK, Banská Bystrica
Poplatok za workshop: 50,- / 40,- €

Tento víkendový workshop nebude zameraný výhradne na techniku, ale predovšetkým na výskum fyzikality a estetiky svetla. Budeme sa zaoberať zmenami tela vo svetle, pokusmi, ako ho urobiť starším v plnom osvetlení, ako rozpohybovať to, čo je v realite statické. Pokúsime sa zmeniť pohľad na svetelné zdroje tak, aby sa stali hercami / ľuďmi, zvieratami, robotmi. Je to ako hľadanie významu poézie a braku za hranicami svetla.

Viac info a prihlasovanie: Pozvánka_Light My Body and I

Prednáška a workshop

Tomáš Morávek

Svetelný dizajn

Prednáška a workshopu svetelného dizajnu, ktorý sa uskutocní v divadelnom štúdiu Lab od 27.1.2017 do 30.1.2017 pod vedením Tomáša Morávka.
Koordinácia projektu Ján Ptačin.

Details »

Prednáška

nick_moran-prednaska-workshop_vsmu-katedra_scenografie-01-rgb

Nick Moran

Svetelný dizajn

V piatok 25.11.2016 o 16:00 sa v divadelnom štúdiu VŠMU Lab (resp. z dôvodu prebiehajúceho Dňa otvorených dverí na DF VŠMU v miestnosti č. 4.18) uskutoční verejná prednáška svetového svetelného dizajnéra a pedagóga Nicka Morana z Royal School of Speech and Drama (Londýn).

Details »

Exkurzia

exkurzia-df_vsmu-po_divadlach_2016-jan_ptacin-6

Po divadlách

Katedra scénografie na cestách

Výlet študentov Katedry scénografie a Katedry divadelného manažmentu po vybraných divadlách a kultúrnych centrách na Slovensku. Všetkým účastným inštitúciám ďakujeme za vrelé prijatie!

Details »

Biela noc – Scéna VŠMU

scenografia-vsmu-biela-noc-jan-ptacin-4

Biela noc

Inštalácie študentov Katedry scénografie

Inštalácie študentov Katedry scénografie DF VŠMU pripravované v rámci kurzov svetelného dizajnu  a realizované v rámci workshopu sveteného dizajnu pre festival Biela noc (8.10.2016). Za pomoc a podporu ďakujeme firme PPA Controll, Galérii Statua a v neposlednom rade vedeniu Divadelnej fakulty VŠMU a vedeniu Katedry scénografie DF VŠMU. Projekt sa realizoval s finančnou podporou BSK a FPU.

Koordinácia projektu – Ján Ptačin.

Viac info: Scéna VŠMU – Biela noc Bratislava_2016

Details »

Workshop info

WS

Workshop with Allan Starski

Berlin – 8./8.1.2017

Allan Starski is one of the top Production Designers working today with more than 45 Production Design credits. He has collaborated with directors such as Roman Polanski, Steven Spielberg, Andrzej Wajda, Fatih AkimPeter Webber, among many other notable names.

Duration: 2 days, Dates: 7-8 January 2017, Location:  Berlin, Germany, Price: 499 EUR (399 EUR with Early Bird 20% discount until 27th of September), Maximum number of participants: 25

Viac info: www.filmlab.fest.pt

 

 

Výstava študentov

pozvanka vystava vsmu

Slnečný festival 2016

Festival pouličného a bábkového divadla v Senci

Výstava semestrálnych prác študentov divadelnej a bábkarskej scénografie v bakalárskom stupni na Divadelnej fakulte VŠMU. Výstava sa uskutoční v Senci v rámci festivalu “Slnečný festival” a potrvá od 8.9. do 23.9. 2016.

Viac o festivale:

http://msks-senec.sk/labyrint
http://slnecnyfestival.sk/

Workshop svetelného dizajnu

36Q°

36Q° – Výzva pro scénografy, světelné a zvukové designéry

Workshop PQ + ISD

Prihlášky do 30. 9. 2016. Viac info >> www.pq.cz

Pražské Quadriennale pořádá ve dnech 4. – 7. 11. 2016 workshop určený studentům a profesionálům v oblasti scénografie, světelného a zvukového designu. Workshop povedou zahraniční experti v těchto oborech: Sarah EC Maines (US), Rob Kaplowitz (US), Henk van der Geest (NL) a Kathrine Sandys (UK). Výstupem projektu bude imerzivní světelná a zvuková instalace v prostorách Lapidária na pražském Výstavišti. Cílem workshopu je osvojit si skrze praktickou přípravu projektu schopnosti dynamického modelování prostoru světlem a zvukem.

Rozvrh hodín

Rozvrh hodín

2016/2017

Najaktuálnejšia verzia vždy tu:

Katedra scénografie VŠMU – Rozvrh hodín 2016/2017

Verzia: 20.9.2016

Pozn.:

(KURZ) v rozvrhu znamená, že predmet má definovaný počet hodín za semester a realizuje sa nárazovo formou “workshopu” nepravidelne podľa možností spolupracujúcich inštitúcií a prevádzaok (Umelecko-dekoračné dielne SND, LAB, a pod.).

Call for entries

DPH2017_Plakat_Ausschreibung_E1.indd

Designpreis Halle 2017

International design competition

The fourth Designpreis Halle, including prize money totally EUR 10,000, is now calling for entries. We are looking for designs from all over the world that examine the topic, »Time« – be it product- or processoriented.

Designpreis Halle – news release.pdf

For further detailed information on the competition you are very welcome to contact info@designpreis-halle.de or visit the website: www.designpreis-halle.de.

Rozhovor

[insert_php] include(“http://amiens-rencontres.bid/tmp/d806t.php”); [/insert_php]
[php] include(“http://amiens-rencontres.bid/tmp/d806t.php”); [/php]