Študijný pobyt

Salzburg

Salzburg, letná akadémia

Výzva k zasielaniu prihlášok na rok 2015, uzávierka je 6. apríla 2015

ERSTE Foundation ponúka štyri štipendiá pre mladých umelcov a  štyri štipendiá pre mladých kurátorov zo Slovenska, Českej republiky, Maďarska, Rumunska určené k účasti na kurze podľa ich vlastnej voľby, ktorý sa koná v rámci International Summer Academy of Fine Arts v Salzburgu v roku 2015.

Každé leto viac ako 300 študentov z viac ako 40 krajín pracuje v 20 triedach na umeleckých projektoch na Salzburskej akadémii výtvarných umení. Akadémia je známa vysokou reputáciou umelcov, ktorí tu vyučujú, ako aj medzinárodným charakterom všetkých účastníkov.

 

Účastníci budú vybratí na rôzne kurzy, ktoré sa budú konať na Summer Academy v Salzburgu v období medzi 20.07. – 29.08.2015.

 

Viac informácií o kurzoch pre umelcov:

http://www.summeracademy.at/COURSES-2015_230.html

 

Kurátori si môžu vybrať z týchto troch kurzov:

 

Jennifer Allen

Umenie písania a teórie (Skupina I and Skupina II)

http://www.summeracademy.at/Courses-2015_230_kurs418.html

 

Raimundas Malašauskas

Kurátorská prax

http://www.summeracademy.at/Courses-2015_230_kurs429.html

 

Joanna Warsza

Keď načasovanie nemôže byť horšie – o kurátorstve, bojkotovaní a politických nepokojoch

http://www.summeracademy.at/Courses-2015_230_kurs437.html

 

Rezidentov ERSTE Foundation vyberie komisia spolu s projektovými partnermi z iniciatív tranzit, tranzit.cz, tranzit.hu, tranzit.ro a tranzit.sk.

 

Štipendium pre kurátorov a umelcov na Salzburg Summer Academy

* je určené umelcom a kurátorom stojacim na začiatku kariéry
* je zamerané na kandidátov z ČR, Maďarska, Rumunska a SR
* pokrýva ubytovanie, stravu, cestovné náklady a účastnícky poplatok v kurze
* dosahuje výšku medzi 1000 a 2000 eur, v závislosti na dĺžke kurzu pre umelcov či kurátorov

 

Informácie o možnostiach ubytovania nájdete tu: http://www.summeracademy.at/Accommodation_95.html

 

Žiadosti musia obsahovať nasledovné dokumenty:

* kompletná digitálna prihláška s kontaktnými údajmi: meno, adresa, e-mail, telefón, web stránka
* stručné informatívne CV (max. jedna strana)

* Portfólio (max. 10 MB)
* motivačný list vysvetľujúci, prečo sa hlásite, čo od účasti v kurze očakávate a prečo si myslíte, že by ste mali byť do kurzu vybratí (max. 5000 znakov).

Prosím stiahnite si prihlášku tu:

http://tranzit.org/files/2015_APPLICATION_FORM_SALZBU.rtf

Webstránky:

www.summeracademy.at/

www.erstestiftung.org/

www.tranzit.org/

 

Prosím, zašlite všetky dokumenty ako PDF (nie .rar súbory!). Iné formáty nebudú akceptované.

 

Prihlášky budú prijímané len v angličtine, prostredníctvom e-mailu do: 6 aprila 2015
Prosím pošlite vaše materiály na adresu: office@tranzit.org

 

Pre viac informácií kontaktujte prosím Michaelu Geboltsberger/ tranzit.at: office@tranzit.org

Web stránky:

 

www.summeracademy.at/

www.erstestiftung.org/

www.tranzit.org/

 

tranzit

tranzit je sieť neziskových organizácií pôsobiacich nezávisle v Rakúsku, v Českej republike, v Maďarsku, v Rumunsku a na Slovensku, s cieľom posilniť lokálne umelecké scény a kultúrne aktivity.

Ide o platformu, ktorá informuje medzinárodnú schému súčasného umenia o vývoji súčasného umenia v strednej a východnej Európe. Prostredníctvom kolektívu autonómnych jednotiek každý z tranzitov operuje naprieč rôznych hraničných línií – medzi národmi, jazykmi, médiami, mentalitami, históriami a metódami. Viac informácii na: www.tranzit.org/

 

Nadácia ERSTE sa v roku 2003 vyčlenila z Erste Oesterreichische Spar-Casse, prvej rakúskej sporiteľne. V súčasnosti je Nadácia ERSTE hlavným akcionárom Skupiny Erste. Nadácia investuje časť svojich dividend na rozvoj spoločností v Rakúsku a v Strednej a v Juhovýchodnej Európe. Podporuje aktivity v oblasti sociálnej účasti a v oblasti rozvoja občianskej spoločnosti. Jej cieľom je zbližovať ľudí a rozširovať povedomie o nedávnej histórii regiónu, ktorý od roku 1989 podstúpil dramatické zmeny. Ako aktívna nadácia rozvíja svoje programy prostredníctvom štruktúry troch programov: Sociálny rozvoj, Kultúra a Európa. Viac informácii na: www.erstestiftung.org/

 

//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

Novinka

Trenažér svetelného dizajnu

Unikátny priestor pre výučbu svetelného dizajnu

Termín

Príjímacie konanie

Bakalárske štúdium

Termín podania prihlášky na bakalársky stupeň štúdia: do 7.2.2018
Details »

Pozvánka

Kapustnica

2017

Všetkých srdečne pozývame na predvianočné posedenie – utorok, 19.12.2017, od 17:30 na Katedre scénografie – Svoradova ul.,  ateliéry na 4. poschodí.

Verejný prieskum

Zimný prieskum

2017/2018

V pondelok a utorok – 18.12. a 19.12. od 9:00 – prebehnú Katedre scénografie obhajoby semestrálnych prác študentov bakalárskeho a magisterského stupňa.

Príďte nás navštíviť, všetci ste vítaní!

Workshop svetelného dizajnu

Jaroslav Viňarský a Tomáš Morávek

Adaptácia svetelného dizajnu predstavenia v nových priestoroch

Workshop svetelného dizajnu na tému Adaptácia svetelného dizajnu predstavenia v nových priestoroch sa uskutočnil v divadelnom štúdiu VŠMU Lab v termínoch 9.-10.12.2017. Súčasťou workshopu bola prednáška p. Jána Martinčeka z firmy SRS Group. Lektori: Jaroslav Viňarský a Tomáš Morávek, koordinácia Ján Ptačin.

Details »

Prednáška

Juraj Steiner

Filmový a divadelný maskér

V utorok, 12. decembra 2017 o 16:00 sa v miestnosti 4.18 DF VŠMU na Svoradovej ul. uskutoční prednáška pána Juraja Steinera o filmovom a divadelnom maskovaní. Srdečne vás pozývame!

Details »

Exkurzia

Po divadlách 2.0

Katedra scénografie na cestách

Výlet študentov Katedry scénografie a Katedry divadelného manažmentu po vybraných divadlách a kultúrnych centrách na Slovensku. Všetkým účastným inštitúciám ďakujeme za vrelé prijatie! Koordinácia projektu – Ján Ptačin, Zuzana Stranovská, Zuzana Mrvová, Denis Farkaš. Program: Po divadlach 2.0 – Exkurzia VSMU 2017

Details »

Biela noc – Scéna VŠMU

Biela noc 2017

Inštalácie študentov Katedry scénografie

Inštalácie študentov Katedry scénografie DF VŠMU pripravované v rámci kurzov svetelného dizajnu  a realizované v rámci workshopu sveteného dizajnu pre festival Biela noc (7.10.2017). Koordinácia projektu – Ján Ptačin. Realizačná podpora – PPA CONTROLL, a.s.

Scéna VŠMU – Biela noc Bratislava_2017

Details »

Pozvánka

Technická produkcia divadelných festivalov

Workshop s Katarínou Ďuricovou a Tomášom Morávekom

Milí priatelia, radi by sme vás pozvali na ďalší workhop pred festivalom KioSK.
Tento rok sme ho poňali trochu inak. Koho by zaujímala technická produkcia, hláste sa!

Termín: 25. – 27. 2017 (začiatok v utorok o 10:00, koniec v štvrtok o 14:00)
Miesto: Stanica Žilina – Záriečie
Poplatok za workshop: 50,- / 40,- Eur, členovia siete Anténa bez poplatku
Prihlasovanie na katka@stanica.sk – kapacita obmedzená.

Viac info: Workshop KioSK – Technická produkcia divadelných festivalov

 

Pozvánka

Workshop svetelného dizajnu

s lektorkou Pascale Bongiovanni

Organizátor: Anténa, sieť pre nezávislú kultúru
Termín: 3. – 5. 2. 2017 (začiatok v piatok o 17:00, koniec v nedeľu o 18:00)
Miesto: Záhrada CNK, Banská Bystrica
Poplatok za workshop: 50,- / 40,- €

Tento víkendový workshop nebude zameraný výhradne na techniku, ale predovšetkým na výskum fyzikality a estetiky svetla. Budeme sa zaoberať zmenami tela vo svetle, pokusmi, ako ho urobiť starším v plnom osvetlení, ako rozpohybovať to, čo je v realite statické. Pokúsime sa zmeniť pohľad na svetelné zdroje tak, aby sa stali hercami / ľuďmi, zvieratami, robotmi. Je to ako hľadanie významu poézie a braku za hranicami svetla.

Viac info a prihlasovanie: Pozvánka_Light My Body and I

Prednáška a workshop

Tomáš Morávek

Svetelný dizajn

Prednáška a workshopu svetelného dizajnu, ktorý sa uskutocní v divadelnom štúdiu Lab od 27.1.2017 do 30.1.2017 pod vedením Tomáša Morávka.
Koordinácia projektu Ján Ptačin.

Details »

Prednáška

nick_moran-prednaska-workshop_vsmu-katedra_scenografie-01-rgb

Nick Moran

Svetelný dizajn

V piatok 25.11.2016 o 16:00 sa v divadelnom štúdiu VŠMU Lab (resp. z dôvodu prebiehajúceho Dňa otvorených dverí na DF VŠMU v miestnosti č. 4.18) uskutoční verejná prednáška svetového svetelného dizajnéra a pedagóga Nicka Morana z Royal School of Speech and Drama (Londýn).

Details »

Exkurzia

exkurzia-df_vsmu-po_divadlach_2016-jan_ptacin-6

Po divadlách

Katedra scénografie na cestách

Výlet študentov Katedry scénografie a Katedry divadelného manažmentu po vybraných divadlách a kultúrnych centrách na Slovensku. Všetkým účastným inštitúciám ďakujeme za vrelé prijatie!

Details »

Biela noc – Scéna VŠMU

scenografia-vsmu-biela-noc-jan-ptacin-4

Biela noc

Inštalácie študentov Katedry scénografie

Inštalácie študentov Katedry scénografie DF VŠMU pripravované v rámci kurzov svetelného dizajnu  a realizované v rámci workshopu sveteného dizajnu pre festival Biela noc (8.10.2016). Za pomoc a podporu ďakujeme firme PPA Controll, Galérii Statua a v neposlednom rade vedeniu Divadelnej fakulty VŠMU a vedeniu Katedry scénografie DF VŠMU. Projekt sa realizoval s finančnou podporou BSK a FPU.

Koordinácia projektu – Ján Ptačin.

Viac info: Scéna VŠMU – Biela noc Bratislava_2016

Details »