Report

Katarína Hollá

Report

Obyčajné decembrové popoludnie 11.12.2013 o 15-tej hodine zmenilo nadšenie z prednášky Kataríny Hollej, kostýmovej a scénickej výtvarníčky, rodáčky z Bratislavy a dcéry známeho slovenského režiséra Martina Hollého.

Zo svojím otcom spolupracovala na jedinom projekte, ktorým bol film Zámok v Čechách. Dnes na to veľmi pekne spomína. Svoju tvorivosť v súčasnosti uplatňuje ako v divadelnom tak aj vo filmovom svete. Striedať tieto dve prostredia je pre ňu veľmi dôležité.

Scénografiu vyštudovala na pražskej DAMU. Vždy sa zaujímala najmä o kostýmy. Ako sama hovorí, za umením ako postavu neilustrovať, a pritom ju vystihnúť, je kus hľadačského napätia. Spomínala na výhody a nevýhody, ktoré jej ponúkala škola a nabádala študentov na prednáške aby venovali dostatočnú pozornosť technológiám.

V súčasnosti pracuje v Národnom divadle v Prahe, kde tvorí kostýmy v činohre
ale i opere. Kostýmy navrhovala aj v zahraničí. Najčastejšie pre Švédsku opernú scénu v Goteborgu. Jej častým spolupracovníkom v opernom žánri je režisér David Radok. Katka nám priblížila veľké rozdiely v kostýmovej tvorbe doma a zahraničí, ktoré sa odvíjajú aj z rozdielnych finančných podmienok.

Z filmov, na ktorých sa podieľala sú známe predovšetkým tieto : v réžii Jána Hřebejka Šakalí léta, Musíme si pomáhať, Pelíšky, Pupendo, film Kolja v réžia Jána Svěráka, či filmy Martina Šulíka – Krajinka, Slnečný štát, Cigán. Za film Cigán jej bola v roku 2012 na festivale Slnko v sieti udelená cena za najlepšie kostýmy. Práve tu použila veľmi špecifickú metódu. Keďže film si vyžadoval veľmi realistický prístup, špecifický pre prostredie príbehu, ktorým bola cigánska osada, celý štáb musel istú dobu žiť priamo na mieste a poznávať prirodzený rytmus osady. Hosťujúci herci zo zahraničia sa napriek počiatočnému kultúrnemu i spoločenskému šoku adaptovali tak, že vo filme pôsobia maximálne autenticky. Ako hovorí Katarína Hollá, pri tvorbe takéhoto filmu je nutné rozmýšľať ako postava, ktorú divákovi predstavujete, nie ako výtvarník.

Jej ďalšími zaujímavými titulmi sú napríklad Vášnivý polibek, Praha očima, Tajnosti, 3 sezóny v pekle, Báječná léta pod psa, Krvavý román, Zvláštní bytosti, Alois Nebel, či trojdielna séria pod názvom Horici ker, ktorá má u nás premiéru v tomto roku.

Zdôverila sa nám aj s najmenej obľúbenou časťou svojej profesie. Tú tvoria uniformy, ku ktorým si vždy prizýva odbornú pomoc. Pri tvorbe filmového kostýmu zdôraznila potrebu úplnej historickej vernosti a dôslednosti v každom detaile, pretože kamera dokáže zachytiť a aj zachytí i ten najmenší detail a odhalí akúkoľvek nepresnosť.

Prednáška bola očarujúco stráveným popoludním plným odovzdávania cenných
skúseností a rád. Poslucháčov naplnila množstvom nových impulzov a nadchla pre ich ďalšie štúdium.

Anežka Tkáčiková

Prijímacie pohovory

Dodatočné prijímacie pohovory na Katedru scénografie

Katedra scénografie vypisuje dodatočné prijímacie pohovory na bakalársky stupeň štúdia.

Prihlášky posielajte do 1. 8. 2020, portfóliá podľa zverejnených podmienok do 21. 8. 2020.

Viac informácií na df.vsmu.sk/studium.

Pozvánka

Divadelné technológie

doc. Ján Kolegár

Pozývame Vás na prednášku doc. Jána Kolegára (DF JAMU Brno) na tému “Divadelné technológie”.

Prednáška sa uskutoční vo štvrtok 24.10.2019 o 10:30 v prednáškovej miestnosti 4.18 na Katedre scénografie DF VŠMU.

Details »

Pozvánka

Pozývame Vás na prezentáciu knihy Dagmar Inštitorisovej: Jozef Ciller. Čítanie v mysli scénografa.

Prezentácia sa uskutoční v piatok 18.10.2019 o 17:30 v historickej budove Slovenského národného divadla.

PQ 2019 Poster

Portfólio Katarína Nedelská

https://vsmu-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/ptacin_vsmu_sk/EYXrfjIO0ulAgfcKZW8EbWUBpTUBWMVOgG4WL4SNJWpGqw?e=zaZj35

Portfólio Adela Hajduová

https://vsmu-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/ptacin_vsmu_sk/EfJKfxyoXkxFsh3Bd6XKVywBDDJt3bCKtfP1UOevfPeezA?e=PbjNAa

Portfólio Ivana Pekárová

https://vsmu-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/ptacin_vsmu_sk/EXiKXdXnQ4NHlICoCzgGmqMBeK_CqLJQrQymOkscIWW1Fg?e=ZAkptO

Portfólio Matúš Ďuran

https://vsmu-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/ptacin_vsmu_sk/EfzcADm2QG1GoNLEaTQQ95QBUhlErT9VMUlfX-OvGUvCFA?e=8cmsh4

Portfólio Michaela Pavelková

https://vsmu-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/ptacin_vsmu_sk/EQOd4g9FBk9IvSNzn-jx_94BC_7XI5bfprQAHt25_bVjvA?e=YAcH3R

Portfólio Eva Miklisova

https://miklisovaeva.wixsite.com/evam

Pozvánka Ateliér svetelného dizajnu JAMU

Workshop svetelného dizajnu

Ateliér světelného designu DIFA JAMU

Pozvánka Workshop svetelného dizajnu – Pepin Boniche.PDF

Workshop s Yves Pépinem a Julie Boniche

Trídenní tvurcí dílna jejímž výstupem bude koncept svetelné nebo multimediální instalace. Hlavním tématem budou cerné díry, umelecká
interpretace neviditelného, neuchopitelného. V rámci dílny budeme spolecne pracovat na konstrukci „príbehu“, na jeho prevedení do
vizuálního jazyka a na možnostech prezentace konceptu.

Dílna je urcena predevším studentum scénografie, svetelného designu, režie a dramaturgie, studenti ostatních oboru (a škol) budou vítáni!

Všechny výsledné návrhy budou vystaveny, v prípade tech nejlepších se pokusíme o realizaci v areáu hvezdárny Brno.

10.–12. 6. 2019 | 10.00–18.00
DF JAMU, Mozartova 1, Brno
Učebna c. 401

Info a prihlášky: beranova@jamu.cz

Pre viac informácií a prihlásenie sa na workshopy kontaktujte Mgr. Pavlu Beranovú z Ateliéru svetelného dizajnu na DIFA JAMU: beranova@jamu.cz

Prednáška a workshop svetelného dizajnu

Jan Hons Šuškleb

Svetelný dizajn

V stredu 20.2.2019 o 15:00 sa v divadelnom štúdiu VŠMU Lab uskutoční verejná prednáška svetelného dizajnéra a lektora Jana Hons Šuškleba.

Prednáška je určená študentom aj odbornej verejnosti. Kontakt: 0911861106

Details »

Pozvánka

Svetlo a výstavné priestory

Ateliér světelného designu DIFA JAMU

Klauzúra

Zadanie (PDF): STELLA_zadanie.pdf

Klauzúra - zadanie

klauzúra, -y, -zúr žen. r.

1. miestnosť v kláštore, do ktorej nemajú prístup svetské osoby;
2. uzavretosť, odlúčenosť od sveta: zachovávať k-u, prísna k.;
klauzúrny príd.: škol. zastar. k-a práca časť skúšky, písomná práca vypracovaná v uzavretej miestnosti pod dozorom