Report

Photo 3.12.2012 9 17 32

Katarína Štrbová Bieliková

Report

V priestoroch DF VŠMU sa dňa 3.12.2012 o 9:00 hod. uskutočnila prednáška scénickej a kostýmovej výtvarníčky Kataríny Štrbovej Bielikovej. Obsah prednášky sa venoval najmä súčasnému filmového kostýmu, pretože práve prepojenie filmu a kostýmu je pre Katku oblasťou jej najužšieho záujmu. K tejto oblasti začala inklinovať už počas štúdia na Bratislavskej VŠMU. Celú prednášku sprevádzala priateľská atmosféra, ktorú Katka vďaka svojej úprimnosti a bezprostrednosti dokázala vytvoriť hneď od prvej chvíle.

Prednáška bola jednou z prvých z cyklu prednášok o súčasnej slovenskej scénografii pod názvom „Osobnosti slovenskej scénografie“. O dokumentáciu a moderovanie prednášky sa zaslúžili jednotliví študenti divadelnej fakulty VŠMU, pre ktorých je tento projekt veľkým prínosom.

Katarína Štrbová Bieliková dnes žije v Prahe, kde ako sama hovorí, sú v súčasnosti lepšie podmienky pre tvorbu filmu ako na Slovensku. Jej manželom je kameraman Martin Štrba, ktorý sa taktiež významne podieľa na formovaní tváre súčasného filmu. S manželom však, ako by sa mohlo zdať, profesne nespolupracuje často, každý z nich sa venuje vlastným projektom.

Katarína obliekla postavy menovite v snímkach: Na krásnom modrom Dunaji, V zajatí lásky, Rivers of Babylon, Dážď padá na naše duše, Neverné hry, Želary, Horem Pádem, Kráska v nesnázich, Nevlastní bratr, Medvídek, Nestyda, O rodičích a detech, U mne dobrý, Kawasakiho ruže, Občiansky prukaz, Ženy v pokušení, Muži v nadeji, Vendeta, Já Olga Hepnarová, Svätá čtverice a Mieleton Elokuu, nedávno natáčaný Fínsky film v koprodukcii z Českom. Snímky Želary, Horem Pádem, Kráska v nesnázích či najnovší film Jana Hřebejka Medvídek by bez Katky nemali úspech, aký majú. Za film Horem Pádem bola Katarína nominovaná na Českého leva v kategórii Najlepší výtvarný počin. Film Želary je Katkinou najmilšou pracovnou i tvorivou skúsenosťou. Je to vďaka porozumeniu s režisérom filmu Ondřejom Trojanom ale i vďaka zaujímavému a rozsiahlemu výskumu doby štyridsiatych rokov minulého storočia, do ktorej bol film vsadený. Zároveň je najdobovejším zo všetkých ostatných Katkiných snímok.

Ďalšou z častí prednášky bolo rozprávanie o tvorbe kostýmov pre snímku Občanský průkaz. V súvislosti s rozprávaním sme na konkrétnych častiach filmu bezprostredne videli prečo práve to ktoré výtvarné riešenie bolo použité. Ďalšími z okruhov prednášky bolo rozprávanie o štúdiu a následnej konfrontácii s prácou a uplatnením v reálnom živote. Taktiež zaznelo mnoho otázok týkajúcich sa formy výtvarných návrhov, priebehu procesu tvorby filmu, pracovnej skúsenosti vo Fínsku či spolupráce s jednotlivými režisérmi… Pútavé bolo aj úprimné zdieľanie skúseností a konfrontácie tejto neľahkej profesie s rodinným a osobným životom.

Formou tejto prednášky sa napĺňa jeden z hlavných cieľov projektu, a to konfrontácia študentov s človekom z praxe. Či už divadelnej alebo filmovej. Pretože práve to sú dve hlavné oblasti kde môžu aj oni v budúcnosti nájsť svoje profesionálne uplatnenie.

Anežka Tkáčiková

Photo 3.12.2012 11 38 38

Prijímacie pohovory

Dodatočné prijímacie pohovory na Katedru scénografie

Katedra scénografie vypisuje dodatočné prijímacie pohovory na bakalársky stupeň štúdia.

Prihlášky posielajte do 1. 8. 2020, portfóliá podľa zverejnených podmienok do 21. 8. 2020.

Viac informácií na df.vsmu.sk/studium.

Pozvánka

Divadelné technológie

doc. Ján Kolegár

Pozývame Vás na prednášku doc. Jána Kolegára (DF JAMU Brno) na tému “Divadelné technológie”.

Prednáška sa uskutoční vo štvrtok 24.10.2019 o 10:30 v prednáškovej miestnosti 4.18 na Katedre scénografie DF VŠMU.

Details »

Pozvánka

Pozývame Vás na prezentáciu knihy Dagmar Inštitorisovej: Jozef Ciller. Čítanie v mysli scénografa.

Prezentácia sa uskutoční v piatok 18.10.2019 o 17:30 v historickej budove Slovenského národného divadla.

PQ 2019 Poster

Portfólio Katarína Nedelská

https://vsmu-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/ptacin_vsmu_sk/EYXrfjIO0ulAgfcKZW8EbWUBpTUBWMVOgG4WL4SNJWpGqw?e=zaZj35

Portfólio Adela Hajduová

https://vsmu-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/ptacin_vsmu_sk/EfJKfxyoXkxFsh3Bd6XKVywBDDJt3bCKtfP1UOevfPeezA?e=PbjNAa

Portfólio Ivana Pekárová

https://vsmu-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/ptacin_vsmu_sk/EXiKXdXnQ4NHlICoCzgGmqMBeK_CqLJQrQymOkscIWW1Fg?e=ZAkptO

Portfólio Matúš Ďuran

https://vsmu-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/ptacin_vsmu_sk/EfzcADm2QG1GoNLEaTQQ95QBUhlErT9VMUlfX-OvGUvCFA?e=8cmsh4

Portfólio Michaela Pavelková

https://vsmu-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/ptacin_vsmu_sk/EQOd4g9FBk9IvSNzn-jx_94BC_7XI5bfprQAHt25_bVjvA?e=YAcH3R

Portfólio Eva Miklisova

https://miklisovaeva.wixsite.com/evam

Pozvánka Ateliér svetelného dizajnu JAMU

Workshop svetelného dizajnu

Ateliér světelného designu DIFA JAMU

Pozvánka Workshop svetelného dizajnu – Pepin Boniche.PDF

Workshop s Yves Pépinem a Julie Boniche

Trídenní tvurcí dílna jejímž výstupem bude koncept svetelné nebo multimediální instalace. Hlavním tématem budou cerné díry, umelecká
interpretace neviditelného, neuchopitelného. V rámci dílny budeme spolecne pracovat na konstrukci „príbehu“, na jeho prevedení do
vizuálního jazyka a na možnostech prezentace konceptu.

Dílna je urcena predevším studentum scénografie, svetelného designu, režie a dramaturgie, studenti ostatních oboru (a škol) budou vítáni!

Všechny výsledné návrhy budou vystaveny, v prípade tech nejlepších se pokusíme o realizaci v areáu hvezdárny Brno.

10.–12. 6. 2019 | 10.00–18.00
DF JAMU, Mozartova 1, Brno
Učebna c. 401

Info a prihlášky: beranova@jamu.cz

Pre viac informácií a prihlásenie sa na workshopy kontaktujte Mgr. Pavlu Beranovú z Ateliéru svetelného dizajnu na DIFA JAMU: beranova@jamu.cz

Prednáška a workshop svetelného dizajnu

Jan Hons Šuškleb

Svetelný dizajn

V stredu 20.2.2019 o 15:00 sa v divadelnom štúdiu VŠMU Lab uskutoční verejná prednáška svetelného dizajnéra a lektora Jana Hons Šuškleba.

Prednáška je určená študentom aj odbornej verejnosti. Kontakt: 0911861106

Details »

Pozvánka

Svetlo a výstavné priestory

Ateliér světelného designu DIFA JAMU

Klauzúra

Zadanie (PDF): STELLA_zadanie.pdf

Klauzúra - zadanie

klauzúra, -y, -zúr žen. r.

1. miestnosť v kláštore, do ktorej nemajú prístup svetské osoby;
2. uzavretosť, odlúčenosť od sveta: zachovávať k-u, prísna k.;
klauzúrny príd.: škol. zastar. k-a práca časť skúšky, písomná práca vypracovaná v uzavretej miestnosti pod dozorom